Velkommen til HFO Regnbuens nye hjemmeside - kom gerne med ris og ros. Vi hører gerne hvis der mangler informationer
IDRÆTS HFO

Navnet kan være misvisende, da ideen egentlig er at få alle børn til at bevæge sig så meget som muligt i hverdagen. Derfor har HFO'en fokus på dette, og har leg og bevægelse som omdrejningspunkt i hverdagen og omkring alle aktiviteter.

Så selvom børnene sidder og laver stilleting, er personalet opmærksomme på hvordan man kan få børnene interesseret i de mere aktive tilbud og få dem engageret i nye legerelationer hvor disse aktiviteter foregår.

 

 

Regnbuen bruger aktivt udearealerne, den store hal og de to gymnastiksale i hverdagen. Motorik, kammeratskab og alsidighed er prioriterede fokusområder.
Regnbuens idrætspolitik

 

Regnbuen er blevet certificeret idræts HFO i et samarbejde mellem Hillerød kommune, HFO'erne og DGI. Her er vi blevet certificeret til at varetage motion, leg og bevægelse i dagligdagen, opbygget omkring en idrætspolitik, som bliver evalueret og gennemgået hvert år. Du kan se vores idrætspolitik herunder.

 

Regnbuens idrætspolitik

TIDLIG HFO I REGNBUEN

Husk at inden skolen starter, skal børnene være i HFO fra 1. maj til ca. midt august. Snak med jeres barn om
HFO tiden. Praktisk information til den første tid... 1. maj er en stor dag for de børn der skal til at starte i skole.
Der starter barnet nemlig i Tidlig HFO. Vi glæder os altid til at tage imod vores nye børn. Denne side skal være med til at give jer et hurtigt overblik over hvad der skal foregå. Vi giver også nogle praktiske informationer omkring dét at gå i Tidlig HFO. Sidst i april måned holder vi et forældremøde fra 17.30-18.30, hvor vi gennemgår den første dag og den første tid med jer. Her svarer vi også på spørgsmål.

 

FRA BØRNEHAVE TIL HFO Inden børnene kommer i tidlig HFO, har vi fået en overlevering af børnene fra børnehaverne. Vi får børn fra mange børnehaver. Nogle kommer i grupper og andre kommer enkeltvis. Vi er meget opmærksomme på de børn der kommer alene, og forsøger at have et tæt samarbejde med deres forældre, så vi får den bedste og tryggeste opstart. PERSONALE Vi vægter tryghed for børnene som et af vores fokus områder. Derfor sørger vi for, at alle vores pædagoger, er tilstede når der er tidlig HFO. Det er vigtigt for os at der foregår gode overleveringer mellem personalet, så I forældrer kan få at vide, hvordan jeres barn har haft det i løbet af HFO dagen. Pædagogerne har et tæt samarbejde med skolen, fordi vi også arbejder med en god overgang til skoledelen. BARNETS FORBEREDELSE Hvad skal dit barn kunne for at starte Når tidlig HFO starter, begynder der at være nye krav til barnet. Derfor er der nogle grundlæggende ting der skal være i orden for et godt fokus på alt det nye. - Personlig hygiejne - Selvstændige toiletbesøg - Modtagelse af kollektive beskeder - Kø kultur - Koncentration i længere tid - Aflæsning af andre - Kunne tage eget tøj og sko på

Dagligdagen

Herunder kan man se hvordan en dag kunne se ud i HFO

 

Den 1. dag - den 1. tid.

Når I kommer den 1. maj, får jeres barn sin garderobeplads, sin skuffe og sin plads på magnettavlen. Vi har et køleskab til børnenes madpakker.

Skiftetøj

Børnene kan være ude i alt slags vejr. Derfor er det vigtigt at de har skiftetøj med navn i med så de kan få tørt tøj på hvis uheldet er ude. Tøjet kan de have i deres garderobe.

Mad og madpakker

Børnene skal have mad med til både formiddags- og frokostpauser.
De plejer at være sultne!
Café Hver dag tilbyder vi frugt og brød i vores café kl. 14.30 - 16.

Dagligdagen

06.45 HFO åbner - for alle børn
08.00 Skolebørnene går i skole
08.00 Aktiviteter og små ture
11.30 Frokost
12.00 Alle går på legeplads
14.00 Skolebørn kommer fra skole
14.00 Café, værksteder og gymnastiksal åbner
17.15 HFO lukker

 

Når klokken er 8.00, går de store børn i skole. Derefter har Tidlig HFO børnene Regnbuen for sig selv, indtil kl. 14.00, hvor skolebørnene kommer.

 

 

LEGETØJ

Børnene må gerne have eget legetøj med. I skal bare huske at HFO ikke har ansvaret for det.

 

 

TRYGHED OG RAMMER

De første 3 uger vil blive brugt på at gøre børnene trygge og bekendte med Regnbuens og skolens områder, regler, personale og tilbud m.m. Efter morgenbørnene er taget i skole, vil der være aktiviteter af forskellig art, såvel kreative som fysiske. Børnene får selvfølgelig også rig mulighed for leg. Vi tager på ture ud af huset i nærområdet. Blandt andet besøger vi børnehaveklasserne et par gange i det omfang det kan lade sig gøre.

 

 

Vi går også en tur rundt på skolen en dag, for at lære børnene hvor man kan være og hvor man ikke må være. Skolen har ikke hegn hele vejen rundt som en børnehave, så det er vigtigt at børnene forstår de usynlige grænser.

Børnene skal selv medbringe frokost og vanddunk til ture.

Om eftermiddagen kan børnene deltage i de samme aktiviteter som resten af børnene i Regnbuen.

 

RELATIONER OG INDIVID

I tidlig HFO er vi særligt opmærksomme på børnenes trivsel og udvikling. Nogle kommer i grupper andre alene. Vi er der for at børnene oplever glæde, samvær og individuel trivsel. derfor er vi opmærksomme på hvordan børnenes dag er i forhold til relationer og lege med de andre børn. Vi ser på dem i spisesituationer og vi forsøger at sætte børn sammen der passer med hinanden. Vi er også opmærksomme på at sætte styr på uhensigtsmæssige relationer, så de bliver sunde. I hele perioden er det HFO der lægger det første fundament og får den første viden omkring hvordan klassesammensætninger kan være bedst.
Midt i forløbet holder vi møde med børnehaveklasselederne, hvor vi sammen ser på børnene og de grupper de kunne fungere i.

 

Se og udskriv folderen

om tidlig HFO her

 

 

 

 

 

Velkommen til 9’eren Når man kommer i 3. klasse, er det vores erfaring, at
Regnbuen og aktiviteterne dér, begynder at blive lidt
for kendte og at børnene har lyst til at prøve noget nyt.
Mange gange oplever vi, at børnene gerne vil lave noget socialt sammen og helst uden for mange voksne. Dette behov ønsker vi at imødekomme med 9’eren. 9’eren og HFO Når vi kommer til 1. maj, får vi nye børn i ”tidlig HFO”. Derfor bliver 9’eren åbnet for 3. klasserne. 9’eren kan udover almindelig HFO, benyttes hver dag. Vi har stadig opsynspligt med børnene, så tjekkeren skal stadig informeres når børnene kommer og går. Aftaler osv. foregår også efter HFO’s almindelige regler. Det praktiske Hvor er 9’eren? - Den er placeret i lokale 039, ved børnehaveklasserne. Se placering her
Ind- og udtjekning - foregår i 9’er rummet, hvor vi også har oprettet en magnettavle, så man stadig kan markere hvor man er. Garderobe er nu også ved 9’er rummet. De voksne - vi forsøger at have de samme voksne tilknyttet 9’eren fra 1. maj til sommerferien.
Telefon til 9’eren: 7232 7729

9’eren

rummet 9’eren er således blevet til, som et ekstra tilbud til 3. klasserne i HFO Regnbuen. Meningen er at 3. klasserne, har et fristed hvor de kan lave de ting, de synes er sjove og spændende.

I 9’er rummet kan man trække sig tilbage fra resten af HFO’en og hygge med andre fra 3. klasse. Vi vil gerne være med til at sætte rammen om det sociale sammenhold.

Aktiviteter i 9’eren Det sociale er omdrejningspunktet i 9’eren. Det er meningen at man kan hygge sig med sine venner. Drikke te, sidde og snakke og have det sjovt. Spille spil, høre musik og bare være sammen efter skole. Måske opdage nye venner. 9’eren og overgangen til Klub Ødammen I maj og juni vil vi så vidt det er muligt besøge Ødammen i HFO tid, så børnene kan se hvordan klubben er.

I slutningen af april tager vi på Ødammen én gang i skole- og HFO tiden – nærmere information følger.

 

 

Overgang til klub Ødammen og pris - alle 3. klasser bliver automatisk overført til HFO Ødammen
- pr. 1. august 2018 koster det kr. 335,- at gå på Ødammen Oplysninger om Ødammen Hvis I vil vide mere om Ødammen, kan I finde oplysninger på skolens hjemmeside eller på
www.ødammen.dk

 

Se og udskriv folderen

om 9'eren her


Studerende på Regnbuen Regnbuen er praktik institution for pædagogstuderende fra seminaret. Vi modtager 1-2 studerende om året, som deltager i dagligdagen i HFO. De studerende indkorporerer opgaver og teori i deres daglige virke med børnene og bruger resten af personalegruppen som sparring og vejledning. Vi har en praktikvejleder der følger de studerende tæt i hele forløbet. herunder kan du se uddannelsesplanen:

uddannelsesplan

KONTAKT og INDMELDELSE
HFO REGNBUEN, Hillerødsholmsallé 2, 3400 Hillerød,

Michael Iversen Leder for HFO'erne på Hillerødsholmskolen
tlf. 72 32 77 33 email: miiv@hillerod.dk eller på intra Hvis man skal have fat i Regnbuen omkring hentning af barn, bruges numrene 72 32 77 20 og 72 32 77 30. INDMELDELSE Du kan også skrive dit barn op til HFO
via den
 digitale pladsanvisning.
ÅBNINGSTIDER Åbningstider: (ferie og lukkedage): SKOLEDAGE morgenåbning: mandag - fredag: kl. 06.45 - 8.00.
eftermiddag mandag - fredag: kl. 14.00-17.15. SKOLEFRIDAGE
mandag - fredag: kl. 06.45 - 17.15.
LUKKEDAGE
Uge 29 og 30
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Juleaftensdag
Mellem Jul og Nytår
Nytårsaftensdag

HILLERØDSHOLMSKOLEN